Utflykter

Planerade utflykter våren 2020. Mer info kommer.

Grillutflykt i april/maj.

Fisketävling i Nävsjön i maj. Samarbete med Funktionsrätt Sörmland.

Orkidéutflykt åt Studsvikshållet i juni. Samarbete med Funktionsrätt Sörmland.

Stadsvandring med Eva Rosell Henrysson i juni. Samarbete med Funktionsrätt Sörmland.