Distriktets årsmöte.

Söndagen den 27:e mars var det Reumatikerdistriktet Sörmlands årsmöte i Eskilstuna. Mötesordförande var Gunilla Göran och sekreterare Ulrika Hägler. Fem delegater från Östra Sörmland och …

Distriktets årsmöte. Läs mer »