Internationella reumatikerdagen 12:e oktober – Östra Sörmland

Internationella reumatikerdagen 12:e oktober

Den 12:e oktober var internationella Reumatikerdagen, dagen som syftar till att uppmärksamma och öka kunskapen om reumatiska sjukdomar. Vi fanns på sex vårdcentraler i Östra Sörmland.