Distriktets årsmöte.

Söndagen den 27:e mars var det Reumatikerdistriktet Sörmlands årsmöte i Eskilstuna.
Mötesordförande var Gunilla Göran och sekreterare Ulrika Hägler.
Fem delegater från Östra Sörmland och vår ordförande Helena var på plats.

Helena Eklund, Ordförande Gunilla Göran och sekreterare Ulrika Hägler.
Siw, Helena, Yvonne, Eva, Ulrika och Sinikka.