Aktiviteter 2020

Japanskt broderi onsdagar kl. 10.00 start 15/1 och , onsdagar kl 13.30 start 8/1.
Kontakta kansliet för information.

Tonsvalorna (sjung tillsammans) tisdagar 13.00. Start 7/1.
Kontakta Helena Eklund telefon: 070-686 96 47

Paraffinbad (händer) tisdagar 15.00-19.00, start 7/1.
Kontakta: Ewa Algothsson, telefon: 070–271 45 22 

Paraffinbad (fötter) onsdagar 16.00-19.00, start 8/1.
Kontakta: Eva Kåhl telefon 073-229 58 45

Bokcirkel startdatum ej bestämt.
Kontakta Ulrika Waller telefon: 073-4268632

Bangolf i Nyköpings hamn, start april/maj när banan öppnar.